Ετικέτα: Κτηνοτροφικές Μονάδες

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΕΕ: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη μείωση της ρύπανσης από τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν πως θα μειώσουν τις επιβλαβείς εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες για ...