Ταύτιση στην καταναλωτική συμπεριφορά σε αγροτικά προϊόντα και φυτικά καλλυντικά

Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office και την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι...

Δείτε περισσότερα

Φυτοφάρμακα και ασφάλεια τροφίμων: Έρευνα για τους κινδύνους και τα οφέλη

Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας καταναλωτών για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και την ασφάλεια τροφίμων.  Τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας πεποιθήσεων...

Δείτε περισσότερα