Ποιοί είμαστε

Η έδρα της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αρκαδίας 26, στους Αμπελόκηπους. Οι υπηρεσίες που παρέχει στηρίζονται στη συγκροτημένη Υπηρεσιακή της δομή, που αποτελείται από έμπειρα και ειδικευμένα στελέχη.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ και για συντομία «ΕΘ.Ε.Α.Σ.», ή Ένωση, εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Ελλάδος καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εκτός από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και αποτελεί την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

Η ΕΘΕΑΣ αποτελεί τη διάδοχο κατάσταση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και λειτουργούσε από το 1935, ως κορυφαίος ιδεολογικός και συντονιστικός φορέας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας.

Η ΕΘΕΑΣ υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητες των μελών της και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΕΘΕΑΣ, μεταξύ άλλων, εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική, γενικά, και τη συνεταιριστική, ειδικά, ανάπτυξη.

Παρακολουθεί στενά την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και την αναπτυξιακή νομοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει προτάσεις και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους και γνωμοδοτεί για θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα που παρέχονται στις ΑΣΟ, καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν στα μέλη της. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν στο προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμίδας. Συντονίζει τις ενέργειες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ενισχύει το έργο τους, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και υπηρεσίες για την οργάνωση και την ανάπτυξή τους.

Η έδρα της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αρκαδίας 26, στους Αμπελόκηπους. Οι υπηρεσίες που παρέχει στηρίζονται στη συγκροτημένη Υπηρεσιακή της δομή, που αποτελείται από έμπειρα και ειδικευμένα στελέχη.

Μήνυμα προέδρου

Η ΕΘΕΑΣ ανήκει εξίσου σε όλους μας, όπως και ο παρών ιστότοπος, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τη συλλογικά εκφραζόμενη φωνή μας.

Συνάδελφοι,
ελευθέρως και ομόθυμα αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου, υπό τη σκέπη ενός ισχυρού συνεταιριστικού φορέα, να υπηρετήσουμε τα κοινά μας οράματα.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία της ύπαρξης και καλής λειτουργίας του κοινού διαδικτυακού μας σπιτιού, για την κατασκευή του οποίου η μόνη εντολή που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν να μην προστεθούν πόρτες και παράθυρα, ώστε να είναι σε όλους ανοιχτό και να μπορεί να υπάρχει η ανεμπόδιστη θέαση, άρα και ο διαρκής έλεγχος.
Δεν μας διέπει η λογική της επιχείρησης που αποζητά το οικονομικό κέρδος, αλλά η συνεταιριστική λογική που επιβάλλει την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ μας, αλλά και με τους παραγωγούς της χώρας. Σ’ αυτούς άλλωστε απευθυνόμαστε και για αυτούς παρέχουμε μια ακόμη υπηρεσία, χρήσιμη και κρίσιμη, αν αναλογιστούμε ότι ζούμε πια στην ψηφιακή εποχή και πως έχουμε ευθύνη για τη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των παραγωγών μας.
Έχουμε, συνεπώς, και την ευθύνη να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ιστοσελίδα μας, αφού, μην ξεχνάμε, αυτή είναι που κατοπτρίζει την ίδια την υπόσταση του φορέα μας. Ως καθρέπτης, λοιπόν, οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε η εικόνα που μας δίνει να είναι διαυγής και κρυστάλλινη.
Με τιμή
Για την ΕΘΕΑΣ
ο πρόεδρος
Παύλος Σατολιάς