Ετικέτα: Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του καταστραφέντος από πυρκαγιά κτιρίου και η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου. Συγκεκριμένα χρηματοδοτήθηκε ...