Ετικέτα: Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Κ. Μπαγινέτας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας: «Στηρίζουμε τους διαδρόμους αλληλεγγύης και τις λύσεις εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου»

Παρεμβάσεις για την κατάσταση των γεωργικών αγορών μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την πορεία εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων της ...