Ετικέτα: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εργάτες Γης

Μετάκληση εργατών γης: Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αιτήματος μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχιακή εργασία, η ΕΘΕΑΣ μέσω επιστολής της προς ...