Ετικέτα: Πορτοκάλια Χυμοποίησης

Συνδεδεμένη ενίσχυση πορτοκάλι χυμοποίησης

ΚΑΠ: Τροποποιήσεις στη συνδεδεμένη ενίσχυση για βιομηχανική ντομάτα και πορτοκάλι χυμοποίησης

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια τροποποιήσεις των αποφάσεων, που αφορούν τον καθορισμό λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη Βιομηχανική ...

Συνδεδεμένη Ενίσχυση

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Τροποποιήσεις σε πορτοκάλια χυμοποίησης και βιομηχανική τομάτα

Τροποποιήσεις προβλέπονται στις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη βιομηχανική ντομάτα και το πορτοκάλι χυμοποίησης, σύμφωνα με ...