Ετικέτα: Βιολογικές Καλλιέργειες

Καταβολές αποζημιώσεων και έκτακτων ενισχύσεων για τη ζωική και φυτική παραγωγή έως τις 10.5.2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 23 Ιουλίου οι ενστάσεις για εκκαθάριση σε Βιολογικά και Αυτόχθονες Φυλές

Καταβλήθηκε η ενίσχυση της πρώτης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και ...

Βιολογικές Καλλιέργειες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τις 11 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων κατά της πληρωμής προκαταβολής Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής ύψους 70%, που αφορούν στο Μέτρο 10 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα» ...