Ετικέτα: Πτηνοτροφία

ΑΠΣΙ Πίνδος

ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας, στα Ιωάννινα, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ...