Ετικέτα: Natura 2000

Μόσχος Κορασίδης Natura 2000

Μ. Κορασίδης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000: Στόχος η λειτουργική προσέγγιση των γεωργικών δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ...