Διοίκηση

Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.

 H EΘΕΑΣ διοικείται από αιρετό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) μέλη, με διάρκεια θητείας τεσσάρων ετών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων των μελών της. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ – ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Εποπτικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ